© 2013 SK- grafika, všechna práva vyhrazena
Aktuality:
Od 1. 1. 2011 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN či nařízené karantény.

Zaměstnanci – poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se bude nemocenské vyplácet od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů.

Tato opatření by měla platit tři roky.

Pro dobu od 1. 1. 2011 bude nadále platit právní úprava denní výše nemocenského - tj. 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu DPN nebo nařízené karantény, která byla přijata původně jen pro rok 2010. (Místo dřívější odstupňované sazby nemocenského z redukovaného DVZ ve výši 60 %, 66 % a 72 %.)
Jestliže DPN vznikne nebo karanténa bude nařízena před 1. 1. 2011 a bude trvat ještě v roce 2011, bude se nemocenské vyplácet za podmínek a po dobu podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2010 (tj. od 15. kalendářního dne trvání DPN).

Příklad:
Zaměstnanec v pracovním poměru, účastný nemocenského pojištění, bude uznán dočasně práce neschopným dne 30. 12. 2010. Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat do 28. 2. 2011. Protože pracovní neschopnost vznikla v roce 2010, poskytuje se náhrada mzdy i nemocenské podle právní úpravy účinné do konce roku 2010. Náhrada mzdy tedy bude poskytována v prvních 14 kalendářních dnech trvání DPN a od 13. 1. 2011 (15. dne trvání DPN) do 28. 2. 2011 bude náležet nemocenské.

                                                                                       pokračování zde
Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2011 a změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele


Dovolená - zástup

více zde


Očkování proti chřipce
více zde